foto-dnh-erasmus

Richtlijnen advies en bemiddeling

    Afspraken

Bij voorkeur op kantoor tijdens kantooruren met uitzondering in tijd en plaats na overleg met de klant. Afspraken worden altijd per mail of brief bevestigd.

    Identificatie

De klant is altijd fysiek aanwezig voor het advies gesprek en toont zijn identiteit aan d.m.v. een geldig paspoort/ identiteitskaart/ verblijfsvergunning. In geval van PEP (Political Exposed Person) zal een verscherpt identificatie onderzoek plaatsvinden.

    Inkomen

Het inkomen wordt vastgesteld aan de hand van recente salarisstroken, originele werkgeversverklaringen en arbeidscontracten.

    Inventarisatie

In de inventarisatie worden de wensen en het doel van de klanten vastgelegd, alsmede de mogelijkheden tot een financiering.

    Geldstromen en facturen

betalingen aan HWH advies vof worden uitsluitend voldaan via overschrijving n.a.v. een door HWH advies uitgeschreven factuur. Betalingen t.b.v. de hypothecaire financiering worden uitsluitend voldaan bij de notaris van dienst. Premie betaling worden uitsluiting rechtstreeks voldaan aan de betreffende maatschappijen.

    Stukken benodigd voor dossier vorming

Stukken benodigd voor dossier vorming worden, voor zover mogelijk, door HWH advies gecontroleerd op echtheid en juistheid. HWH advies is niet aansprakelijk voor het onjuist aanleveren van stukken door de klant.

    Richtlijnen WFT (Wet Financieel Toezicht) 

HWH advies zal de richtlijnen WFT in acht nemen en uitvoeren naar noodzakelijkheid.