De nieuwe hypotheken Rotterdam…

Sinds 2005 het adres voor een andere kijk op advies en service. Onze klanten zijn voor ons stuk voor stuk speciaal. Naast een prima advies kunt ook verwachten dat wij u begeleiden van de aankoop tot de notaris en daarna.

Gespecialiseerd in:

  • 1e woning kopers (starters)
  • Startersleningen
  • Doorstromers

Kennismaking

Ons adviestraject begint met de kennismaking tussen de adviseur en de klant.
De adviseur inventariseert op hoofdlijnen de doelstellingen, risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële positie van de klant. Voor zowel de adviseur als de klant is het van belang om tijdens deze fase erachter te komen of de adviseur wat voor de klant kan betekenen. Verder informeert de adviseur de klant over de inhoud van zijn dienstverlening, de kosten van deze werkzaamheden en de wijze waarop deze worden gefinancierd.

Inventarisatie

De adviseur wint bij de klant informatie in over zijn kennis en ervaring op het gebied van hypotheken. daarnaast inventariseert hij de financiële positie, doelstellingen en risicobereidheid van de klant, allemaal voor zover relevant voor het opstellen van een passend hypotheek advies.
Dat kan alleen als de adviseur voldoende informatie van de klant krijgt, het liefst wordt deze informatie aangetoond d.m.v. de juiste papieren, denk hierbij aan loonstroken, contracten en verzekeringen. Verder wordt aan de klant gevraagd zich te legitimeren aan de hand van een geldig paspoort of identiteitskaart.

Analyse

In deze fase vertaald de adviseur de verkregen informatie naar de doelstellingen van de klant en de mogelijkheden die er zijn op het gebied van hypothecair krediet.
Vanuit de maatwerk gedachte worden er klantspecifieke berekeningen gemaakt die alleen van toepassing zijn op onze klant.
Een belangrijk uitganspunt hierbij is niet alleen de betaalbaarheid van de hypotheek op dit moment maar ook het totale financiële plaatje in de toekomst voor het hele gezin. deze berekeningen worden vastgelegd en aangeboden aan de klant.

Oplossingen en Advies

In deze fase geeft de adviseur op basis van alle verzamelde informatie aan welke hypotheek constructie goed aansluit op de uitkomsten van de analyses en past bij de situatie en wensen van de klant.
Ook wordt rekening gehouden met de fiscale aspecten van het advies. het advies wordt in begrijpelijke taal uitgelegd aan de klant en op papier meegegeven aan de klant.
Het staat de klant vrij om dit advies op te volgen of naar eigen wensen aan te passen. Indien de klant dit wenst zal dit door de klant met reden worden aangetoond. Het staat de adviseur vrij om deze wensen al dan niet in te brengen in het hypotheek advies.

Bemiddelen

Op het moment dat klant en adviseur tot overeenstemming zijn gekomen betreffende het hypotheek advies zal er worden overgegaan tot bemiddeling.
De adviseur geeft aan bij welke financiële instanties offertes worden aangevraagd , overeenkomstig met de analyse en advies.
De adviseur controleerd de offertes en bespreekt ze met de klant, waarna tot tekening kan worden overgegaan.
De adviseur zorgt dan voor het volledige dossier en houdt contact met de klant en de financiële instantie. verder worden de contacten met De notaris onderhouden om het proces positief te beïnvloeden.

Nazorg

Naast de reguliere nazorg kan de klant een abonnement aangaan waarin hij zelf kan aangeven hoeveel nazorg hij van ons verlangd, denk hierbij aan een regelmatige hypotheek check en/of het op orde houden van financiële en fiscale zaken.